Alzheimer ve Bağırsak Florası

Alzheimer ve Bağırsak Florası

Yeni bir araştırma, bağırsak florasının Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynayabileceğine dair ipuçlarını bilim dünyasına sundu. Çalışma, bağırsak florasında üretilen safra asitleri ile amiloid-β ve tau’nun beyin omurilik sıvısı (BOS) içindeki varlığı arasında bir ilişki buldu. Amiloid- β ve tau, Alzheimer hastalığının oluşmasında baş sorumlu olan amyloid plakların oluşmasından sorumlu. “Bulgular bize Alzheimer hastalığında safra asidinin rolünün tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu söylüyor” dedi Indianapolis’teki Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörogörüntüleme Merkezi’nden baş araştırmacı Kwangsik Nho.

Nho ve arkadaşları, periferik metabolik değişiklikler ve beyinde gerçekleşen değişiklikler arasında bağ kurmaya yönelik bir çalışmada, erken evre Alzheimerlı 1562 kişinin verileri analiz ettiler. Safra asitlerinin BOS belirteçleri ve nöro-görüntülemeyle ölçülen beyin atrofisi ve fluorodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi ile arasındaki ilişkiyi değerlendirdiler ve Nho üç noktanın altını çizdi:

İlk olarak, karaciğerde kolesterolden sentezlenen birincil safra asitlerinin konsantrasyonları, daha kötü bilişsel işlev, azalmış hipokampüs hacmi ve azalan beyin glikoz metabolizması ile ilişkili.

İkincisi, bakteriler tarafından bağırsakta üretilen daha yüksek serum ikincil safra asit konsantrasyonları, beyin yapısal atrofisi ve azalan beyin glikoz metabolizması ile ilişkili.

Üçüncü olarak, bakteriyel olarak üretilen ikincil safra asitlerinin normal safra asitlerine oranla daha yüksek konsantrasyonları, daha büyük beyin yapısal atrofisi ve azalan beyin glikoz metabolizması ile ilişkili.

Alzheimer Derneği başkanı bilim görevlisi Maria Carrillo, bir konferansta yaptığı açıklamada, “Bağırsak mikrobiyoloji araştırması, henüz emekleme aşamasında olsa bile beslenme ve beslenmenin beyin sağlığı için neden bu kadar önemli olduğuna dair bize yeni bir pencere sunduğundan çok heyecan verici." Dedi. “Örneğin, bu çalışma bize iyi kolesterolün nasıl ve neden beynin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu ve beynin sağlıklı beslenmesini nasıl sağladığını anlatıyor. Eğer basit bir kan testi bu bağırsak bakterileri etkili ve doğru bir biçimde ölçülebilirse Alzheimer hastalığı belirteçleri olarak faydalı olabilirler. Klinik çalışmalarda yüksek riskli bireyleri tanımlamaya ya da tedavinin etkisini takip etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir ve doğru diyete yönlendirmeyle Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabiliriz. Ama biz sadece birinci adımdayız. Daha kapsamlı çalışmalar yapıldıkça bu çalışma Alzheimer hastaları için yeni bir umut ışığı olabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

Categories: Alzheimer