Parkinson,Bağımlılık Ve Beyindeki Gen İfadesi

Parkinson,Bağımlılık Ve Beyindeki Gen İfadesi

MIT’den iki nörobilimci Myriam Heiman ve Alan Jasanoff’un, beynin Parkinson hastalığına karşı direnmesine yardım eden genleri görüntüleme ve madde kullanımının beyindeki gen ifadesini nasıl değiştirdiğini haritalamaları bilim dünyasında yankı buldu.

MIT’nin Nörobiyoloji Mühendisliği Merkezi’ni de yöneten Jasanoff, beyindeki nöral aktivitenin moleküler özelliklerini,manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yoluyla gerçek zamanlı olarak izleyen sensörler geliştirmesiyle tanınıyor. Bu çalışmalarından biri ödül sisteminin önemli bir parçası olan dopamin içindi. Madde kullanımı, beyni yapay bir dopamin salınımına yönlendirir ve beynin ödül sistemini ele geçirir. Yeni çalışması ile Jasanoff gen ekspresyonu için yeni bir MR tespit sensörü geliştiriyor.Bu sayede madde kullanan bireylerin beynin cevabını gösteren bir aktivite atlası yapmayı amaçlıyor.

Parkinson hastalığında dopamin üreten nöronların olduğu substantia nigra denilen alan savunmasız kalıyor bu da kişiyi tedavisiz nörodejeneratif bir hastalığa sürüklüyor. Bu hastalığın moleküler mekanizmaları hakkında çok az şey biliniyor. Heiman, striatumdaki belirli bir nöron popülasyonunun özellikle savunmasız olduğu bir başka nörodejeneratif bozukluk olan Huntington hastalığı üzerine yaptığı araştırmada, laboratuvarının öncülüğünü yaptığı yenilikçi bir yöntemi kullanarak, nöronların sağlıklı kalmasını sağlayan genleri keşfetmeyi başardı. Bu çalışma beynindeki 22.000 genin regülasyonuna dayanıyor. Bu genlerin kontrolü hangi genlerin nöron ölümüne katkıda bulunduğunu ve hangi genlerin hayatta kalmak için gerekli olduğunu anlamamızı sağlıyor. Heiman ve Jasanoff’un bu çalışması sayesinde Parkinson hastalığının aydınlatılması için bilim dünyası yeni bir adım atmış durumda.

Categories: Alzheimer
Tagged: