Blog

Duyma Bozukluklarının Artmasıyla Birlikte Alzheimer Riski de Artıyor

Yaş sıklıkla işitme kaybına ve bazıları için demans formundaki zihinsel düşüşe neden olabilir. Ancak ikisi birbirine bağlı mı? Yeni araştırmalar, işitme kaybının bunama olasılığını artırdığını ortaya koyuyor ancak bir koşulun aslında diğerine neden olup olmadığı konusunda hala tüm bilim dünyası aynı görüşte değil.

Devamı

Depresyon, Beynin Yaşlanmasını Hızlandırıyor

Sussex Üniversitesi’ndeki psikologlar, depresyon ile beynin yaşlama hızın artması arasında bir bağlantı ortaya koydu. Bilim adamları daha önce depresyon veya anksiyete yaşayan kişilerin ilerleyen yaşamlarında demans ve Alzheimer riskinin arttığını daha önce bildirmiş olsalar da, bu çalışma depresyonun genel bilişsel işlevdeki düşüş üzerindeki etkisine dair kapsamlı kanıtlar sunan ilk çalışmadır.

Devamı

Alzheimer ve Bağırsak Florası

Yeni bir araştırma, bağırsak florasının Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynayabileceğine dair ipuçlarını bilim dünyasına sundu. Çalışma, bağırsak florasında üretilen safra asitleri ile amiloid-β ve tau’nun beyin omurilik sıvısı (BOS) içindeki varlığı arasında bir ilişki buldu. Amiloid- β ve tau, Alzheimer hastalığının oluşmasında baş sorumlu olan amyloid plakların oluşmasından sorumlu. “Bulgular bize Alzheimer hastalığında safra asidinin rolünün tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu söylüyor” dedi Indianapolis’teki Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörogörüntüleme Merkezi’nden baş araştırmacı Kwangsik Nho.

Devamı

Kadınlarda Yüksek Tansiyon Alzheimer için Risk Faktörü

40’lı yaşlarda yüksek tansiyonu olan kadınlar, ilerleyen yıllarda demansa karşı daha savunmasız olabilir. Araştırmacılar, bu artan riskin yüzde 73 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşebileceğini, ancak bunun erkekler için geçerli olmadığını söyledi. Çalışma, 4 Ekim’de Nöroloji dergisinde yayınlandı. Oakland’daki Kaiser Permanente Kuzey California Araştırma Bölümü’nden doktora sonrası araştırmacı Paola Gilsanz: “bu yeni bulgular, yüksek kan basıncının beyin sağlığında daha önce düşünülenden daha erken bir rol oynamaya başlayabileceğini ortaya koyuyor. Önceki araştırmalarda yüksek tansiyonun bunama ile bağlantılı olduğu belirtiliyor ancak 50’li yaşlardan önce hipertansiyonun bir risk faktörü olup olmadığı belli değil. Sağlıklı bir beyin için sağlıklı bir dolaşım sistemi anahtardır” dedi.

Devamı