Passion For Discovering The Truth!

Kategori: Bilgilenme


Alzheimer


Alzheimer halk arasında bunama olarak da geçen bir akıl hastalığıdır. Alzheimer hastası kişiler hafıza, düşünme ve davranışlar konusunda sıkıntı yaşar. Belirtiler genelde yavaş yavaş başlar ve zamanla kötüleşir. Ta ki durum hastaların günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini engelleyene dek. Temel Bilgiler Alzheimer hastalığı bunamanın en sık …Depresyon


Major depresif bozukluk, sıklığı giderek artan ve toplumun her kesiminde görülebilen bir sağlık problemidir. Hastalığın kişide yarattığı yaşam zorlukları açısından tüm hastalıklar arasında dördüncü sırada yer almaktadır (Ustun, Ayuso-Mateos et al. 2004). Bu hastalığın görülebilme olasılığı ile ilgili çeşitli çalışmalarda benzer sonuçlar bulunmuştur. Bu …Bipolar Bozukluk


Bipolar Bozukluk (İkiuçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) İki uçlu bozukluk (bipolar bozukluk, eski adıyla manik-depresif hastalık) iki ayrı hastalık dönemleriyle karakterize bir ruhsal bozukluktur. Bu hastalık dönemlerinden bir tanesinde taşkınlık (mani), diğerinde ise çökkünlük (depresyon) bulunmaktadır. Birbirlerine zıt gibi görünen bu iki hastalık dönemi …