Passion For Discovering The Truth!

Kategori: Güncel Projeler


DEP2018


Major Depresif Bozukluk(MDB) depresif duygudurum, hayattan keyif alamama, uyku ve iştah bozuklukları, enerji azlığı, suçluluk düşünceleri, konsantrasyon kaybı ve intihar düşünceleri ile karakterize olan, hastaların büyük kısmında yinelemeler ve kalıntı belirtilerle seyreden bir psikiyatrik bozukluktur. MDB genellikle 20’li yaşlarda başlamakta, yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. …Alzheimer


Tubitak Destekli Alzheimer projesi kapsamında,  Alzheimer Hastalığının (AH) mümkün olan en erken döneminde teşhisini koyabilmek için bilinmesi gereken normal, patolojik ve patolojiyi telafiye yönelik nöronal devreleri tanımlayarak işlevlerini ölçmek ve beraberindeki anatomik değişiklerini tespit etmek hedeflenmektedir. Çalışmaya 55-75 yaş arasındaki sağlıklı, unutkanlık şikayeti olan ve/veya ailesinde …Sosyal destek


Evrim sürecinde bir arada olabilme ve işbirliği kabiliyeti gelişen canlıların hayatta kalma şanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bir arada olma becerisinin önemli ayaklarından biri canlının ait olduğu grup tarafından desteklenmesidir. Sosyal desteğin azalması depresyon benzeri bir durum yaratmakta ve kişinin hayatta kalma …3B-Hipokampüs


Duygudurum bozuklukları içerisinde ele alınan MDB toplumda en yaygın görülen hastalıklardan biridir. Ailesel risk; özellikle annede olmak üzere ebeveynde depresyon öyküsü varlığı, gençlerde depresyon gelişimi açısından önemli bir risk faktörüdür. MDB ile ilişkili yapılan bağlantı çalışmaları hipokampüsün de dahil olduğu limbik sistem, prefrontal korteks …Biventrikül


Her yüz kişiden birisinde görülen ikiuçlu (bipolar) bozukluk, (eski adıyla manik depresif hastalık) rahatsızlığı bulunan kişilere ve yakınlarına ciddi güçlükler yaşatmaktadır. Bu kadar yaygın görülmesine ve hayatı olumsuz etkilemesine karşın ikiuçlu bozukluğun nedenleri konusundaki bilgilerimiz çok kısıtlıdır. Bu rahatsızlığın beyindeki bazı bölgelerin çalışmasındaki aksaklıktan …SCH-Lateral Ventrikül


Şizofreni toplumda görülme sıklığı %0.5-1 arasında değişen, kişinin gerçekleri değerlendirme yetisini bozarak düşünce ve davranışlarında farklılıklara neden olan bir ruhsal rahatsızlıktır. 19. Yüzyıl sonlarında bilimadamları tarafından tanımlanmaya başlayan ve o dönemde “erken yaşta bunama” olarak isimlendirilen şizofreni aslında ilk dönemki ismini kısmen de olsa …OBZ-Karar Verme


Obezite, hızla yaygınlaşmakta olan ve birçok morbiditeye ve mortaliteye yol açabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle gerek Dünya Sağlık Örgütünün geliştirdiği uluslararası tedavi programlarında gerekse de ülkemizde obezite ile mücadelerler son yıllarda hız kazanmıştır. Obezite tedavisinde diyet- egzersiz önerileri, farmakolojik ya da …