Address

Contact Information

Email: burcu.aksoy@deu.edu.tr

Dr.Arş.Gör. Burcu Özkul

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı