Address

Contact Information

Email: gkssrtcn@hotmail.com

Dr.Arş.Gör. Göksu Sertcan

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı