Address

Contact Information

Email: nnzengin@gmail.com

Nida Nur Zengin

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dal