Dokuz Eylül Çocuk Psikiyatrisi, Nükleer Tıp ve SoCAT Lab ortak çalışması Dikkat eksikliği için kullanılan ilaçların orta dönemde beyinde yaptığı değişiklikleri tespit etti.

Dokuz Eylül Çocuk Psikiyatrisi, Nükleer Tıp ve SoCAT Lab ortak çalışması Dikkat eksikliği için kullanılan ilaçların orta dönemde beyinde yaptığı değişiklikleri tespit etti.

Aug 2016

SoCAT lab, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Nükleer Tıp Anabilim dallarının birlikte yürüttüğü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanılı stimülan veya atomoksetin tedavisi alan ergenlerde yapılan beyin görüntüleme çalışmalarında, kullanılan tedavinin klinik yanıt üzerindeki etkisi kadar, ilaçların kullanım süresi boyunca hastalıktan sorumlu beyin bölgeleri üzerinde de iyileştirici etkisi olduğu gösterildi.

Yapılan çalışmada DEHB tanısı olan ve daha önce DEHB için herhangi bir ilaç tedavisi almamış ergenlerin tedavisi öncesinde, hastalıktan etkilenen beyin bölgelerinin daha iyi görüntülenmesine olanak veren Tc 99-m TRODAT maddesi ile özel teknikler kullanılarak beyin görüntülemeleri yapıldı. Ergenlere var olan yakınmaları dolayısıyla uzun süreli (2 ay) stimülan veya atomoksetin tedavisi aldıktan sonra, tedaviden faydalanımlarının klinik olarak gözlenmesinin yanında hastalıktan sorumlu beyin bölgelerindeki yanıtın belirlenmesi amacıyla ikinci kez aynı teknikle beyin görüntüleme uygulandı. Gözle ölçüm yerine çok daha objektif bir değerlendirme yöntemi olarak SPM kullanılan ve 2 ay boyunca stimülan tedavi (metilfenidat OROS, 20 olgu) alan olgularda DEHB’nin ortaya çıkışında rol oynayan Dopamin taşıyıcısının mevcudiyetinde azalma olduğu gösterildi.

Benzer biçimde daha öncesinde belirtilerine yönelik ilaç tedavisi almamış ve tanı aldıktan sonra tedavi seçeneklerinden atomoksetini 2 ay boyunca kullanan 3 DEHB tanılı ergende 2 aylık tedavi öncesi ve sonrasında Tc 99-m TRODAT maddesi kullanılarak yapılan beyin görüntüleme çalışmalarında bir noradrenalin geri alım inhibitörü olan atomoksetinin Dopamin taşıyıcısının mevcudiyetinde azalmaya yol açtığı bulundu.

Böylelikle toplumda yaygınlığı giderek artan ve kılavuzlarda yer alan 1.basamak tedavileri arasında stimülanlar ve atomoksetinin yer aldığı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun ortaya çıkışında yer alan beyin bölgelerinde kullanılan ilaçların etkinliği, özel teknikler ve ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılan bu çalışmalarla gösterilmiş oldu.

İlgili yayın:

Genetic imaging study with [Tc- 99m ] TRODAT-1 SPECT in adolescents with ADHD using OROS-methylphenidate

Progress In Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 2018, Akay A., Çapa Kaya G., Köse S., Eresen Yazicioğlu Ç., Ozek Erkuran H., Alşen Güney S., et al.