Passion For Discovering The Truth!

SCH-DTI


Şizofreni toplumun %1’ini etkileyen ve maalesef halen kesin bir tedavisi bulunamamış psikiyatrik hastalıklardan birisidir. Nedenleri hakkında pek çok fikir ileri sürülmüş ise de bu fikirlerin sadece çok azı doğrulanabilmiştir. İleri sürülen fikirlerden bir tanesi şizofreni hastalarının beyinlerinin değişik bölgeleri arasında haberleşmede bozulma olduğudur. Bu …SCH-Frontotemporal


Şizofreni toplumun yaklaşık %1’inin etkileyen, genellikle genç yaşlarda başlayan ve hastaların önemli bir kısmında ömür boyu devam eden bir psikiyatrik hastalıktır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ile bu hastalığa neden olan faktörler bulunmaya çalışılmış ve bu aşamaya gelinmede beyin görüntüleme yöntemleri önemli faydalar sağlamıştır. Antipsikotik …SCH-Karar Verme


Hayatta yaptığımız pek çok seçim belirli olasılık hesapları ile gerçekleşmektedir. Örneğin; neden A yolundan değil de B yolundan gideriz? Çünkü B yolunda trafik daha açık ve yol daha rahattır. Ancak, bir kaç üst üstte bu yolda trafik tıkanırsa ve yoldaki rahatlık kaybolursa; bu durumda …SCH-Emosyon Tanıma


Şizofreni erken yaşlarda başlayan ve kişinin dış dünya gerçekliğini anlamasında ve uyum göstermesinde önemli problemlere neden olan bir psikiyatrik hastalıktır. Hayat boyu görülme oranı %0.5-1 arasında değişmektedir. Şizofreni hastalarının iki önemli alanda sorunları olduğu bilinmektedir. Birinci sorun, emosyonları tanıma ve işlemeyle ilişkiliyken; ikincisi ise …ALZ-Yapay Zeka


SoCAT araştırıcıları yapay zeka ve MRI kullanarak erken Alzheimer Hastalığının tanısını %80 doğrulukta koymayı başardı. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji (European College of Neuropsychopharmacology) tarafından ödüllendirilen projeye; Current Alzheimer Research Dergisi de e-pub olarak yer verdi. Bilim insanlarının kullanmış oldukları bu yöntem ile Alzheimer Hastalarının erken …Alzheimer


Tubitak Destekli Alzheimer projesi kapsamında,  Alzheimer Hastalığının (AH) mümkün olan en erken döneminde teşhisini koyabilmek için bilinmesi gereken normal, patolojik ve patolojiyi telafiye yönelik nöronal devreleri tanımlayarak işlevlerini ölçmek ve beraberindeki anatomik değişiklerini tespit etmek hedeflenmektedir. Çalışmaya 55-75 yaş arasındaki sağlıklı, unutkanlık şikayeti olan ve/veya ailesinde …Sosyal destek


Evrim sürecinde bir arada olabilme ve işbirliği kabiliyeti gelişen canlıların hayatta kalma şanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bir arada olma becerisinin önemli ayaklarından biri canlının ait olduğu grup tarafından desteklenmesidir. Sosyal desteğin azalması depresyon benzeri bir durum yaratmakta ve kişinin hayatta kalma …3B-Hipokampüs


Duygudurum bozuklukları içerisinde ele alınan MDB toplumda en yaygın görülen hastalıklardan biridir. Ailesel risk; özellikle annede olmak üzere ebeveynde depresyon öyküsü varlığı, gençlerde depresyon gelişimi açısından önemli bir risk faktörüdür. MDB ile ilişkili yapılan bağlantı çalışmaları hipokampüsün de dahil olduğu limbik sistem, prefrontal korteks …Biventrikül


Her yüz kişiden birisinde görülen ikiuçlu (bipolar) bozukluk, (eski adıyla manik depresif hastalık) rahatsızlığı bulunan kişilere ve yakınlarına ciddi güçlükler yaşatmaktadır. Bu kadar yaygın görülmesine ve hayatı olumsuz etkilemesine karşın ikiuçlu bozukluğun nedenleri konusundaki bilgilerimiz çok kısıtlıdır. Bu rahatsızlığın beyindeki bazı bölgelerin çalışmasındaki aksaklıktan …SCH-Lateral Ventrikül


Şizofreni toplumda görülme sıklığı %0.5-1 arasında değişen, kişinin gerçekleri değerlendirme yetisini bozarak düşünce ve davranışlarında farklılıklara neden olan bir ruhsal rahatsızlıktır. 19. Yüzyıl sonlarında bilimadamları tarafından tanımlanmaya başlayan ve o dönemde “erken yaşta bunama” olarak isimlendirilen şizofreni aslında ilk dönemki ismini kısmen de olsa …