Projeler

SoCAT Lab 2006 yılından bugüne Ege Üniversitesi bünyesinde araştırmalarına devam etmektedir.

SoCAT lab, insan davranışlarının kökenlerini araştırırken, özellikle depresyon, alzheimer, madde bağımlılığı ve şizofreni gibi hastalıkların erken tanı ve tedavilerinde yeni yöntemler geliştirmeye çalışmaktadır. Yapay zeka uygulamaları ve büyük veri işleme kullanılan yöntemlerden sadece bir kaç tanesidir.

Güncel Projeler:


SoCAT DEP II

Evrim sürecinde bir arada olabilme ve işbirliği kabiliyeti gelişen canlıların hayatta kalma şanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.


SoCAT ALZ I

Tübitak Destekli Alzheimer projesi kapsamında, Alzheimer Hastalığının (AH) mümkün olan en erken döneminde teşhisini koyabilmek için bilinmesi gereken normal, patolojik ve patolojiyi telafiye yönelik nöronal devreleri tanımlayarak işlevlerini ölçmek ve beraberindeki anatomik değişiklerini tespit etmek hedeflenmektedir.


SoCAT DEP I

Major Depresif Bozukluk(MDB) depresif duygudurum, hayattan keyif alamama, uyku ve iştah bozuklukları, enerji azlığı, suçluluk düşünceleri, konsantrasyon kaybı ve intihar düşünceleri ile karakterize olan, hastaların büyük kısmında yinelemeler ve kalıntı belirtilerle seyreden bir psikiyatrik bozukluktur.


SoCAT Biventrikül

Her yüz kişiden birisinde görülen ikiuçlu (bipolar) bozukluk, (eski adıyla manik depresif hastalık) rahatsızlığı bulunan kişilere ve yakınlarına ciddi güçlükler yaşatmaktadır.


SoCAT OBZ

Obezite, hızla yaygınlaşmakta olan ve birçok morbiditeye ve mortaliteye yol açabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur.


SoCAT SCH I

Şizofreni toplumda görülme sıklığı %0.5-1 arasında değişen, kişinin gerçekleri değerlendirme yetisini bozarak düşünce ve davranışlarında farklılıklara neden olan bir ruhsal rahatsızlıktır.


SoCAT DEP III

Duygudurum bozuklukları içerisinde ele alınan MDB toplumda en yaygın görülen hastalıklardan biridir. Ailesel risk; özellikle annede olmak üzere ebeveynde depresyon öyküsü varlığı, gençlerde depresyon gelişimi açısından önemli bir risk faktörüdür.


SoCAT DEP IV

Major depresif bozukluk, toplumda sık rastlanan bir psikiyatrik hastalıktır. Kişinin yaşamındaki işlevselliğinde, en yakınları ile ilişkilerinde uzun süreli ve büyük kayıplara yol açması nedeni ile altta yatan nedenlerinin, tedavilerinin iyi araştırılması gerekir.


Tamamlanan Projeler:


ALZ-Yapay Zeka

SoCAT araştırıcıları yapay zeka ve MRI kullanarak erken Alzheimer Hastalığının tanısını %80 doğrulukta koymayı başardı. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji (European College of Neuropsychopharmacology) tarafından ödüllendirilen projeye; Current Alzheimer Research Dergisi de e-pub olarak yer verdi.


SCH-Frontotemporal

Şizofreni toplumun yaklaşık %1’inin etkileyen, genellikle genç yaşlarda başlayan ve hastaların önemli bir kısmında ömür boyu devam eden bir psikiyatrik hastalıktır.


SCH-Karar Verme

Hayatta yaptığımız pek çok seçim belirli olasılık hesapları ile gerçekleşmektedir. Örneğin; neden A yolundan değil de B yolundan gideriz? Çünkü B yolunda trafik daha açık ve yol daha rahattır.


SCH-Emosyon Tanıma

Şizofreni erken yaşlarda başlayan ve kişinin dış dünya gerçekliğini anlamasında ve uyum göstermesinde önemli problemlere neden olan bir psikiyatrik hastalıktır. Hayat boyu görülme oranı %0.5-1 arasında değişmektedir.


SCH-DTI

Şizofreni toplumun %1’ini etkileyen ve maalesef halen kesin bir tedavisi bulunamamış psikiyatrik hastalıklardan birisidir. Nedenleri hakkında pek çok fikir ileri sürülmüş ise de bu fikirlerin sadece çok azı doğrulanabilmiştir.


Depresyon – Hipokampüs

Depresyon günümüzdeki en önemli sağlık problemlerinden biridir. Kadınların %15’i, erkeklerin ise %7’si hayatları boyunca en az bir kez depresyon geçirmektedirler.


Hipokampüs – Eğitim

Eğitim bellek işlevlerindeki etkisi araştıran SOCAT-DEP ekibi; yoğun eğitimin verildiği okul yıllarının uzaması ile hipokampusun başının büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki tespit etti.


Depresyon-BDNF 2

Yaklaşık 5 sene süren çalışmalar sonucunda SoCAT araştırıcıları depresyona yatkınlığa yol açtığı düşünülen genlerin beyinde yol açtığı değişikleri tespit etti.


Depresyon-BDNF 1

Yaklaşık 5 sene süren çalışmalar sonucunda SoCAT araştırıcıları depresyona yatkınlığa yol açtığı düşünülen genlerin beyinde yol açtığı değişikleri tespit etti.