Passion For Discovering The Truth!

SCH-Emosyon Tanıma

Şizofreni erken yaşlarda başlayan ve kişinin dış dünya gerçekliğini anlamasında ve uyum göstermesinde önemli problemlere neden olan bir psikiyatrik hastalıktır. Hayat boyu görülme oranı %0.5-1 arasında değişmektedir. Şizofreni hastalarının iki önemli alanda sorunları olduğu bilinmektedir. Birinci sorun, emosyonları tanıma ve işlemeyle ilişkiliyken; ikincisi ise düşünce sürecindeki yapısal sorunlardır. Şizofreni tanısı almış bireylerin emosyonları tanıyamamaları ve gereğince kullanamamaları, hem de düşünce sürecindeki sorunları diğer bireyler ile iletişimlerini bozmaktadır. Kişiler arasındaki iletişimin bozulması, kişiler arası ilişkiyi de bozmaktadır. Kişiler arası ilişkinin bozulması ise normal bireylerde dahi saldırgan tutumlara yol açabilmektedir. Şizofreni hastalarındaki saldırgan tutumlar ve tedavileri sıklıkla tartışılmış; fakat bu hastalardaki saldırgan tutumların etyolojisine yönelik araştırmalar sınırlı kalmıştır. Diğer taraftan sadece sürekli saldırganlık gösteren ve adli kayıtları olan hastalarda yapılan saldırganlığın nedenleri arasında en sık olarak emosyonların tanınması ve işleme sürecinde sorunlar tespit edilmiştir. Ancak gözden kaçırılan asıl önemli konu birçok hastada özellikle aileye ve yakın çevreye karşı düşük şiddette ama sürekli saldırgan tutum ve davranışlar görülmesidir. Socat bu çalışmada gözden kaçırılmış olan ve hastaların önemli bir kısmında görülen düşük şiddette ve sürekli saldırgan tutum ve davranışların sistematik olarak araştırılmasını planlamaktadır. Bu bağlamda şizofrenide emosyonların tanınması ve ayırt edilmesi (bilinçli ve bilinç dışı) ile saldırgan tutum ve davranışlar arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL
Araştırmacılar: Seval Taşpınar, Melih Bilgi

  önceki yazı

  ALZ-Yapay Zeka

  sonraki yazı

  SCH-Karar Verme

  Yorum yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir