Passion For Discovering The Truth!

SCH-Frontotemporal

Şizofreni toplumun yaklaşık %1’inin etkileyen, genellikle genç yaşlarda başlayan ve hastaların önemli bir kısmında ömür boyu devam eden bir psikiyatrik hastalıktır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ile bu hastalığa neden olan faktörler bulunmaya çalışılmış ve bu aşamaya gelinmede beyin görüntüleme yöntemleri önemli faydalar sağlamıştır. Antipsikotik ilaçlar hastalığın tedavisinde temel basamağı oluşturmaktadır. Ancak, hastaların bir kısmı bu tedaviye iyi cevap vermemektedir. Bu nedenle tedaviye iyi cevap vermeyen ve sosyal uyumu önemli derecede bozan (negatif)  belirtiler ile giden hasta grubunda, kötü gidişin nedenlerinin aydınlatılmasına gereksinim vardır. Bu hedefle yola çıkan SoCAT araştırma grubu, kötü gidişin izlendiği şizofreni hastalarında beynin sol ön lobu ile yan lobu arasındaki bağlantının bozulduğunu gösterdi.
 

Her iki lobun beraber çalışmasının planlama ve sosyal algıda önemli roller oynadığı ve şizofreni hastalarında bu lobların iyi çalışmadığı bilinmekteydi. Bu çalışmada ileri beyin görüntüleme yöntemleri kullanılarak lobların arasındaki bağlantının problemli olduğu gösterildi. Bu sonuç, şimdiye kadar beyin bölgeleri arasındaki hasar kadar bağlantı hasarlarının da hastalık belirtilerinde önemli olduğu gösterdi. Bu bilgi ile bağlantı hasarını azaltabilecek yeni tedavilere ihtiyaç olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Çalışma hakkında daha fazla bilgi için: ali.saffet.gonul@ege.edu.tr

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL
Araştırmacılar: Ömer Kitiş, Özgün Özalay, Burçak Zengin, Damla İşman Haznedaroğlu, Çağdaş Eker, Dilek Yalvaç, Kaya Oğuz, Kerry Coburn

İlgili Makale: 
Kitis, O, Ozalay, O, Zengin, EB, Haznedaroglu, D, Eker, MC, Yalvaç, D, Oguz K, Coburn K, Gonul AS. Reduced left uncinate fasciculus fractional anisotropy in deficit schizophrenia but not in non-deficit schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci. 2012 Feb;66(1):34-43. doi: 10.1111/j.1440-1819.2011.02293.x.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22250608

  önceki yazı

  SCH-Karar Verme

  sonraki yazı

  SCH-DTI

  Yorum yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir