Passion For Discovering The Truth!

3B-Hipokampüs

Duygudurum bozuklukları içerisinde ele alınan MDB toplumda en yaygın görülen hastalıklardan biridir. Ailesel risk; özellikle annede olmak üzere ebeveynde depresyon öyküsü varlığı, gençlerde depresyon gelişimi açısından önemli bir risk faktörüdür. MDB ile ilişkili yapılan bağlantı çalışmaları hipokampüsün de dahil olduğu limbik sistem, prefrontal korteks ve singulat korteks gibi çeşitli beyin yapılarında yer alan çok sayıda nöral devrede düzensizlik olduğunu göstermektedir. MDB’ nin temel belirtilerinden biri olan kognitif bozukluğun hipokampüste gri madde hacminde gözlenen azalmayla ilişkili olduğu klinik öncesi çalışmalarda gösterilmiştir. Henüz hipokampüs hacminde saptanan küçülmenin; hatalı nörogelişimsel bir değişikliğin sonucu olarak hastalık belirtilerinin ortaya çıkışından önce mi var olduğu; yoksa depresyon patofizyolojisiyle ilişkili nörotoksik mekanizmalara bağlı olarak hastalık süresince mi meydana geldiği net olarak bilinmemektedir. Bu nedenle bu çalışmaya; aile öyküsü olan yineleyici depresyon hastası kadınlar ile henüz hastalanmamış yüksek riskli sağlıklı kızları dahil edilmiş ve MDB’ da sık etkilenen beyin bölgelerinden biri olan hipokampüslerinde olası meydana gelen yapısal değişiklikler incelenmiştir. Hipokampüs hacim değerlendirmesinin yanı sıra 3 boyutlu şekil analizi yapılarak henüz hacim değişikliğine yol açmamış bölgesel değişikliklerin saptanması hedeflenmiştir. Henüz hastalanmamış yüksek riskli sağlıklı kızların çalışmaya dahil edilmesi hem genetik faktörlerin etkisinin değerlendirilmesi hem de endofenotipik değişikliklerin saptanması açısından önemlidir. Bu ve benzeri çalışmaların uzun vadede; tedavi yanıtsızlığı ve relapslar açısından yüksek riskli bireylerin saptanarak ileri basamak tedavi gerektirecek hastaların seçiminde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

  önceki yazı

  Biventrikül

  sonraki yazı

  Sosyal destek

  Yorum yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir