Passion For Discovering The Truth!

OBZ-Karar Verme

Obezite, hızla yaygınlaşmakta olan ve birçok morbiditeye ve mortaliteye yol açabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle gerek Dünya Sağlık Örgütünün geliştirdiği uluslararası tedavi programlarında gerekse de ülkemizde obezite ile mücadelerler son yıllarda hız kazanmıştır. Obezite tedavisinde diyet- egzersiz önerileri, farmakolojik ya da cerrahi tedavilerin yanı sıra kişilerin yanlış beslenme davranışlarını ve yeme tutumlarını değiştirmek için psikososyal girişimler de önemli rol oynamaktadır. Obez bireylerin yeme tutumları gözden geçirildiğinde dürtüsellik, ödüle duyarlılık, sosyal etkiye dayanıksızlık ve yanlış karar verme stratejileri literatürde geniş yer tutmaktadır. Ancak mevcut yeme davranışı bozukluklarının etyolojisine yönelik veriler oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı obez bireylerin karar verme süreçlerini ve sosyal etkileşime yatkınlıklarını incelemek ve bu süreçlerinin nöral izdüşümlerine ait veriler saptayabilmektir. Bu çalışmada; obez bireylerin karar verme süreçlerinin normal bireylere göre daha fazla oranda dezavantajlı olacağı ancak obez bireylerin grup içerisindeki sosyal etkileşim sayesinde avantajlı kararlar verebilme yatkınlığı geliştirecekleri ve bu süreçlerde beynin özellikle frontal korteks olmak üzere bir çok alanında aktivasyon farklılıkları saptanabileceği hipotezleri; karar verme süreçlerine ait araştırmalarda literatürde yaygın olarak kullanılan Iowa Gambling Task’i kullanıp eş zamanlı fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yaparak test etmeyi planlanmaktadır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL
Araştırmacılar: Irmak Polat Nazlı, Kaya Oğuz, Selin Bilgin, Seda Eroğlu, Gözde Kızılateş, Ömer Kitiş

    önceki yazı

    Sözel sunumlar

    sonraki yazı

    SCH-Lateral Ventrikül