Passion For Discovering The Truth!

SCH-Lateral Ventrikül

Şizofreni toplumda görülme sıklığı %0.5-1 arasında değişen, kişinin gerçekleri değerlendirme yetisini bozarak düşünce ve davranışlarında farklılıklara neden olan bir ruhsal rahatsızlıktır. 19. Yüzyıl sonlarında bilimadamları tarafından tanımlanmaya başlayan ve o dönemde “erken yaşta bunama” olarak isimlendirilen şizofreni aslında ilk dönemki ismini kısmen de olsa doğrular şekilde hastalarda bilişsel yıkımlara ve becerilerinde kayıplara da yol açmaktadır. Aslında şizofreni yalnızca psikiyatri hekimlerince “pozitif psikotik bulgular” olarak tanımlanan; gerçekte varolmayan görüntüler görme gerçekte varolmayan sesler duyma vb. algı bozuklukları, garip içerikli konuşmalar, garip davranışlar, gerçekle ilişkisi olmayan düşünceler yürütme özelliklerden ibaret bir rahatsızlık değildir. Şizofreni hastalarında “negatif psikotik bulgular” olarak tanımlanan; duygu dışavurumunda kısıtlılık, az konuşma, içe kapanma (asosyallik), amaca yönelik hareketleri planlama, başlatma ve sürdürmede yetersizlik, duygusal tepkileri sergilememe özellikleri de bulunmaktadır. Günümüz şizofreni tedavileri her ne kadar pozitif psikotik bulguları yatıştırmakta ve engellemekte önemli noktalara ulaşmış olsa da negatif psikotik bulguların etkin tedavisi halen yapılamamaktadır. Bunun nedeni de aslında negatif psikotik bulguların niçin ortaya çıktığının yeterince aydınlatılamamış olması olabilir.

SoCAT ekibi olarak bu araştırmadaki amacımız şizofrenide sıklıkla görülen negatif psikotik bulguların nedenlerini açıklamamıza yardımcı olabilecek veriler elde etmektir. Şizofreni literatüründe hastalığa neden olan farklılıkların beynin lateral ventrikül adı verilen alanlarındaki hacim artışlarından kaynaklandığına dair veriler yer almaktadır. Bizim çalışmamızda da öncelikli olarak lateral ventriküllere odaklanmakla beraber negatif bulguları ön planda olan şizofreni hastalarının beyin yapıları ile bu bulguları ön planda olmayan şizofreni hastalarının beyin yapıları 3 boyutlu yapısal MR görüntüleme tekniği ile karşılaştırılacaktır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL
Araştırmacılar: Irmak Polat Nazlı, Özgün Özalay, Deniz Tanır, Aslı Beril Karakaş

  önceki yazı

  OBZ-Karar Verme

  sonraki yazı

  Biventrikül

  Yorum yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir