Passion For Discovering The Truth!

Sosyal destek

Evrim sürecinde bir arada olabilme ve işbirliği kabiliyeti gelişen canlıların hayatta kalma şanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bir arada olma becerisinin önemli ayaklarından biri canlının ait olduğu grup tarafından desteklenmesidir. Sosyal desteğin azalması depresyon benzeri bir durum yaratmakta ve kişinin hayatta kalma becerilerinde azalma riskini beraberinde getirmektedir. Yapılan çalışmalarda kaybedilen sosyal destek ile klinik depresyona girme veya benzeri davranış örüntülerini gösterme arasında yakın bir ilişki gösterilmiştir. Sosyal destek ve sağlık arasındaki güçlü ilişki bilinmesine rağmen bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir ve özellikle nörokognitif mekanizmalar büyük ölçüde keşfedilmemiştir. Eisenberger ve ark. (2007) sosyal desteğin tehdit edici durumlarda izlenen davranışların oluşmasında negatif ve tehdit edici olayların yanıtında rol oynayan amigdala, insula ve anterior cingulat korteks gibi limbik bölgelerdeki aktivite azlığı ile ilişkili olabileceğini öne sürmüşlerdir. Benzer şekilde ait olunan gruptan dışlanmanın yaşattığı acı, fiziksel acı benzeri nöral izdüşümleri harekete geçirmektedir. Sosyal desteğin var olmasının ve daha sonra kaybının beyindeki etkisini incelemek sadece sosyal bir varlık olan insanın düşünce ve hislerinin nöral bileşenlerini anlama ile sınırlı kalmayacak aynı zamanda depresyona giden yolun da daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL
Araştırmacılar: Burcu Aksoy, Onur Uğurlu, Gözde Kızılateş, Kaya Oğuz, Cemre Candemir, Ömer Kitiş

  önceki yazı

  3B-Hipokampüs

  sonraki yazı

  Alzheimer

  Yorum yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir