Öğretim Üyeleri
team_image

Prof. Dr. Ali Saffet Gönül

Ruh Sağlığı ve Hast. ABD

EU Tıp Fakültesi

team_image

Prof. Dr. Ömer Kitiş

Radyoloji ABD

EU Tıp Fakültesi

team_image

Doç. Dr. Mehmet Çağdaş Eker

Ruh Sağlığı ve Hast. ABD

EU Tıp Fakültesi

team_image

Doç. Dr. Alpaslan Yılmaz

Beden Eğitimi ve Spor YO

Erciyes Üniversitesi

team_image

Yrd.Doç.Dr. Kaya Oğuz

Mühendislik Fak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi