Öğretim Üyeleri
team_image

Prof. Dr. Ali Saffet Gönül

Ruh Sağlığı ve Hast. ABD

EU Tıp Fakültesi

team_image

Yar. Doç. Dr. Kaya Oğuz

Uluslararası Bilg. Ens.

Ege Üniversitesi

team_image

Prof. Dr. Ömer Kitiş

Radyoloji ABD

EU Tıp Fakültesi

team_image

Doç. Dr. Mehmet Çağdaş Eker

Ruh Sağlığı ve Hast. ABD

EU Tıp Fakültesi

team_image

Doç. Dr. Alpaslan Yılmaz

Beden Eğitimi ve Spor YO

Erciyes Üniversitesi