Güncel Projeler
Alzheimer

Tubitak Destekli Alzheimer projesi kapsamında,  Alzheimer Hastalığının (AH) mümkün olan en erken döneminde teşhisini koyabilmek için bilinmesi gereken normal, patolojik ve patolojiyi telafiye yönelik nöronal devreleri tanımlayarak işlevlerini ölçmek ve beraberindeki anatomik değişiklerini tespit etmek hedeflenmektedir. Çalışmaya 55-75 yaş arasındaki sağlıklı, unutkanlık şikayeti olan ve/veya ailesinde özellikle kardeşinde Alzheimer hastalığı tanısı bulunan bireyler alınacaktır.

Bipolar

Biventrikül

Emosyon düzenlenmesiyle yakından ilişkili bölgelerle komşuluğu olan ventriküllerin  şekil analizi yöntemiyle incelenmekte, bölgesel değişikliklerin araştırılılmaktadır. Ayrıca benzer genetik ve çevresel riskleri taşıyan sağlıklı kardeşlerde de risk ve direnç ile ilişkili bölgelerin araştırılması amaçlanmıştır. Devamı için tıklayın…

Obezite

OBZ-Karar Verme

Bu çalışmanın amacı, obez bireylerin karar verme süreçlerini ve sosyal etkileşime yatkınlıklarını incelemek ve bu süreçlerinin nöral izdüşümlerine ait veriler elde edebilmektir. Bireysel ve grup davranışları içinde beynin özellikle frontal korteks olmak üzere bir çok alanında aktivasyon farklılıkları saptanabileceği hipotezleri; karar verme süreçlerine ait araştırmalarda literatürde yaygın olarak kullanılan karar verme-risk alma görevleri ile eş zamanlı fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yaparak test etmeyi planlanmaktadır. Devamı için tıklayın…

Depresyon

Sosyal Destek

Sosyal destek ve sağlık arasındaki güçlü ilişki bilinmesine rağmen bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir ve özellikle nörokognitif mekanizmalar büyük ölçüde keşfedilmemiştir. Sosyal desteğin var olmasının ve daha sonra kaybının beyindeki etkisini incelemek sadece sosyal bir varlık olan insanın düşünce ve hislerinin nöral bileşenlerini anlama ile sınırlı kalmayacak aynı zamanda depresyona giden yolun da daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Devamı için tıklayın…

 

3B Hipokampüs

Majör Depresif Bozuklukta görülen bilişsel bozulmalar ile ilşkili olarak hipokampüsteki değişiklikler şekilsel olarak incelenmektedir. Henüz hacim değişikliği olmasa da bölgesel şekil değişikliklerinin saptanması hedeflenmektedir. Devamı için tıklayın…

 

Bu konudaki diğer projelerimiz;

Geç Başlangıçlı Depresyon

Erken Başlangıçlı Depresyon

Ödül Öğrenme

Şizofreni

SCH-Ventrikül

Şizofrenide sıklıkla görülen negatif psikotik bulguların nedenlerini açıklamamıza yardımcı olabilecek veriler elde etmektir. Şizofreni literatüründe hastalığa neden olan farklılıkların beynin lateral ventrikül adı verilen alanlarındaki hacim artışlarından kaynaklandığına dair veriler yer almaktadır. Bizim çalışmamızda da öncelikli olarak lateral ventriküllere odaklanmakla beraber negatif bulguları ön planda olan şizofreni hastalarının beyin yapıları ile bu bulguları ön planda olmayan şizofreni hastalarının beyin yapıları 3 boyutlu yapısal MR görüntüleme tekniği ile karşılaştırılacaktır. Devamı için tıklayın…