Tamamlanan Projeler
Depresyon – Bipolar

Depresyon – BDNF 1

SOCAT-DEP ekibi olarak herkesin merak ettiği depresyonun kalıtsal yönüyle ilgili ‘Serum Beyinden Kaynaklı Nörotrofik Faktör Düzeylerine Depresyonun, Val66met Polimorfizminin, Cinsiyetin Etkisi’ adlı çalışmayı yaptık. Devamı için tıklayın…

 

Depresyon – BDNF 2

Yaklaşık 5 sene süren çalışmalar sonucunda SoCAT araştırıcıları depresyona yatkınlığa yol açtığı düşünülen genlerin beyinde yol açtığı değişikleri tespit etti. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience ve The World Journal of Biological Psychiatry dergilerinde yayınlanan makalelerde serotonin pompasını ve beyinden köken alan büyüme faktörünü (BDNF) kodlayan genlerin depresif hastalarda beyin yapısını, sağlıklı bireylere göre daha farklı etkilediği ortaya çıktı. Devamı için tıklayın…

 

Hipokampüs – Eğitim

Eğitim bellek işlevlerindeki etkisi araştıran SOCAT-DEP ekibi; yoğun eğitimin verildiği okul yıllarının uzaması ile hipokampusun başının büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki tespit etti. Ali Saffet Gönül, bu bulgunun yoğun eğitim süresince beyinin nasıl değiştiğinİ gösterdiğini söyledi. Eğitim ile beraber hipokampusun bellek ile ilişkili alanlarında bir büyüme görülüyor. Devamı için tıklayın…

 

Depresyon – Hipokampüs

Depresyon hastaları ve aynı yaşta sağlıklı kontroller beş sene boyunca takip edildi. Sağlıklı kontrollerde (hiç depresyon geçirmemiş bireylerde) hipokampusta hiç bir değişiklik izlenmezken, depresyon hastalarının hipokampuslarında belirgin değişiklikler izlendi. Hastalarda antidepresan kullanılmayan süre arttıkça bu değişiklikler de artış izlenmekteydi. Devamı için tıklayın…

Alzheimer

ALZ – Yapay Zeka

Erken tanının çok önemli olduğu Alzheimer Hastalığındayapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak hastalara erken tanı koymayı başardılar. Uzman doktorlar tarafından konulan tanı ile bilgisayar tarafından konulan tanı %80 oranında benzerlik göstermekteydi. Bu araştırmanın sonucu göstermiştir ki, yakın bir gelecekte genel polikliniklere unutkanlık şikayetleri ile başvuran hastaların Alzheimer tanısı, MRI çekimden dakikalar sonra herhangi ileri düzeyde bir uzman ekibe gereksinim kalmadan konulabilecektir. Bu yöntem hastaların erken dönemde vakit kaybetmeden doğru tedaviyi almasını sağlayacaktır. Benzer şekilde yaşlılık dönemi depresyonu olan hastalara yanlış teşhiş konulmasının önüne geçilecektir. Devamı için tıklayın…

Şizofreni

DTI

İleri sürülen fikirlerden bir tanesi şizofreni hastalarının beyinlerinin değişik bölgeleri arasında haberleşmede bozulma olduğudur. Bu fikirden yolan çıkan SoCAT araştırıcıları şizofreni hastalarının beyin yarı kürelerini bağlayan korpus kallosum bütünlüğünü test etti. Difüzyon Tensör Görüntüleme yöntemini kullanan araştırıcılar beyinin ön kısmını birbirine bağlayan devrelerde  normal bireylere göre farklılık tespit etti. Devamı için tıklayın…

 

Frontotemporal

Tedaviye iyi cevap vermeyen ve sosyal uyumu önemli derecede bozan (negatif)  belirtiler ile giden hasta grubunda, kötü gidişin nedenlerinin aydınlatılmasına gereksinim vardır. Kötü gidişin izlendiği şizofreni hastalarında beynin sol ön lobu ile yan lobu arasındaki bağlantının bozulduğunu gösterdi. Bu çalışmada ileri beyin görüntüleme yöntemleri kullanılarak lobların arasındaki bağlantının problemli olduğu gösterildi. Devamı için tıklayın…

 

Karar Verme

Bir grup gönüllü şizofreni hastasına olasılıkları dikkat ederek karar verme mekanizmalarını test eden bir ödev verildi. Bu çalışma ile şizofreni hastalarının basit durumlarda karar verme sıkıntıları olduğu gösterilmiştir. Bu yeni bilginin tedaviye uyum ve hastaların sosyal hayata yeniden kazandıracak programların hazırlanmasına katkısı olacaktır. Devamı için tıklayın…

 

Emosyon Tanıma

Bu projede gözden kaçırılmış olan ve hastaların önemli bir kısmında görülen düşük şiddette ve sürekli saldırgan tutum ve davranışlar sistematik olarak araştırılmıştır. Bu bağlamda şizofrenide emosyonların tanınması ve ayırt edilmesi (bilinçli ve bilinç dışı) ile saldırgan tutum ve davranışlar arasındaki ilişki olduğu gösterilmiştir. Devamı için tıklayın…