Araştırma Ödülleri

2014

Dr. Irmak POLAT NAZLI — Türkiye Psikiyatri Derneği 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi; Kasım 2014 Antalya Sözel Bildiri Araştırma Ödülü; “Şizofreni Hastalarının Lateral Ventrikül Hacimlerinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi ve Alt Tiplerin Etkisinin İncelenmesi”

 

2012

Uzm. Dr. Fatma ŞİMŞEK — Türkiye Psikiyatri Derneği 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi; 2012; Bursa; Ödüle Aday Sözel Bildiri Birincilik Ödülü; “Bipolar Tip 1 Bozuklukta Hastalık gelişimi Açısından Riskli ve Hastalıktan Koruyucu Beyin Bölgeleri: Bir VBM çalışması”

 

2011

Uzm. Dr. Damla İŞMAN HAZNEDAROĞLU — Türkiye Psikiyatri Derneği Sözel Bildiri Araştırma Birincilik Ödülü- 15. Bahar Sempozyumu- Nisan 2011 Antalya; “Eksiklik Sendromu Gösteren ve Göstermeyen Şizofreni Hastalarında Gri Madde Değişiklikleri”
Uzm. Dr. Serhan IŞIKLI — Türkiye Psikiyatri Derneği Sözel Bildiri Araştırma İkincilik Ödülü – 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya; “Depresyonda Hipokampus Alt Bölgelerinin Değişimi 5 Yıllık İzlem Çalışması”   

 

2010

Uzm. Dr. Damla İŞMAN HAZNEDAROĞLU — Türkiye Psikiyatri Derneği Sözel Bildiri Araştırma İkincilik Ödülü- 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Ekim 2010 İzmir; “Depresif Kadın Hastalarda Olumlu ve Olumsuz Emosyonel Uyaranlara Verilen Yanıtların Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması”

 

2009

Uzm. Dr. Serhan IŞIKLITürkiye Psikiyatri Derneği Sözel Bildiri Araştırma Birincilik Ödülü – 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi,
Ekim 2009, Ankara ; “İlaç Kullanmayan Depresyon Hastalarinda 5-HTTLPR Polimorfizmi İle Hipokampus Hacimlerinin İlişkisi”    

Poster Ödülleri

2014

Uzm. Psk. Seda EROĞLU — Poster Bildiri Araştırma Üçüncülük Ödülü – 1st Joint Turkish-German Symposium on Human Neuroscience, June 2014 Berlin; “Neural Correlates of Emotion Regulation Difficulties in Individuals At Risk For Major Depression” 

 

2008

Dr.  Burçak ZENGIN — Türkiye Psikiyatri Derneği Poster Bildiri Araştırma Birincilik Ödülü- 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Ekim 2008- Antalya; “İlaçsız Depresyon Hastalarında Orbitofrontal Korteks-Amigdala İlişkisinin Yapısal Denge Modelleme Yöntemi ile Araştırılması”
Uzm. Dr. Damla İŞMAN HAZNEDAROĞLU — Türkiye Psikiyatri Derneği Poster Bildiri Araştırma Üçüncülük Ödülü- 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Ekim 2008- Antalya; “Şizofrenide Hemisferler Arasında Bozulmuş Bağlantı Bütünlüğü: Bir Diffüzyon Tensor Görüntüleme Çalışması”

Katılım ve Seyahat Ödülleri

2014

Uzm. Psk. Seda EROĞLU — Memory and Mind: Perspectives from Philosophy and Neuroscience Summer School; Seyahat ve Konaklama Ödülü, Eylül 2014 Bochum, Almanya
Uzm. Psk. Seda EROĞLU — 1st Joint Turkish-German Symposium on Human Neuroscience; Seyahat ve Katılım Ödülü, Haziran 2014 Berlin, Almanya; “”Neural Correlates of Emotion Regulation Difficulties in Individuals At Risk For Major Depression” 

 

2010

Uzm. Dr. Fatma ŞİMŞEK — 23. ECNP Congress; Travel Award, 2010/ Amsterdam, Netherland . “ Automated Classification of MR Images for Recognising Alzheimer’s Disease in Living Patients