Poster Sunumları

Eroglu, S, Aksoy, B, Tunay, S, Simsek, F, Kitis, O, Gonul, AS. Neural Correlates of Emotion Regulation Difficulties in Individuals At Risk For Major Depression [Abstract]. First Turkish-German Symposium on Human Neuroscience,5-7 Haziran, 2014, Berlin, Almanya. 

Hepdurgun C, Özalay Ö, Eroğlu S, Aksoy B, Gönül AS. Sol Orbitomedial Prefrontal Bölge Hasarlı Bir Olguda İntra- ve İnterhemisferik İlişkinin Traktografi ile İncelenmesi. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, 24-28 Eylül 2013, İzmir. 

Aksoy B, Eker MÇ, Gönül AS. Şizofrenide Negatif ve Kognitif Belirtilerin Nöroanatomik ve Nörotransmitterler ile İlişkisi. 1. ODTÜ Sinirbilim Günleri, 16-17 Şubat 2013, Ankara. 

44. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Ekim 2008- Antalya; “İlaçsız Depresyon Hastalarında Orbitofrontal Korteks-Amigdala İlişkisinin Yapısal Denge Modelleme Yöntemi ile Araştırılması”

44. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Ekim 2008- Antalya; “Şizofrenide Hemisferler Arasında Bozulmuş Bağlantı Bütünlüğü: Bir Diffüzyon Tensor Görüntüleme Çalışması”

Sözel Sunumlar

Türkiye Psikiyatri Derneği 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi; Kasım 2014 Antalya; “Şizofreni Hastalarının Lateral Ventrikül Hacimlerinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi ve Alt Tiplerin Etkisinin İncelenmesi”

Türkiye Psikiyatri Derneği 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi; Bursa 2012; “Bipolar Tip 1 Bozuklukta Hastalık gelişimi Açısından Riskli ve Hastalıktan Koruyucu Beyin Bölgeleri: Bir VBM çalışması”

15. Bahar Sempozyumu- Nisan 2011 Antalya; “Eksiklik Sendromu Gösteren ve Göstermeyen Şizofreni Hastalarında Gri Madde Değişiklikleri”

47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya; “Depresyonda Hipokampus Alt Bölgelerinin Değişimi 5 Yıllık İzlem Çalışması”

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Ekim 2010 İzmir; “Depresif Kadın Hastalarda Olumlu ve Olumsuz Emosyonel Uyaranlara Verilen Yanıtların Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması”

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2009, Ankara ; “İlaç Kullanmayan Depresyon Hastalarinda 5-HTTLPR Polimorfizmi İle Hipokampus Hacimlerinin İlişkisi”

Bilgi MM, Özalay Ö, Kitiş Ö, Eker MÇ, Ozan E, Eker Ö, Şimşek F, Işıklı S, Gönül AS. İlk epizod depresyon hastalarında azalmış frontal lob hacimleri. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi – 2009, Ankara, Ödüle Aday Sözel bildiri.

Bilgi MM, Şimşek F, Tunay Ş, Gönül AS. Mizaç ve karakter envanteri ile değerlendirilen mizaç bileşenlerinin beyindeki yapısal izdüşümleri. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2012, Bursa, Ödüle Aday Sözel Bildiri.

Şimşek F, Eker MÇ, Işıklı S, Çınar C, Bilgi MM, Kitiş Ö, Gönül AS. Bipolar bozuklukta beyinde hastalıktan koruyucu ve hastalık açısından riskli bölgeler: bipolar tip 1 bozukluklu bireyler, sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırıldığı voksel tabanlı bir magnetik rezonans görüntüleme çalışması. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2012, Bursa, Ödüle Aday Sözel Bildiri.

Aksoy B, Şimşek F, Bilgi MM, Tunay Ş, Gönül AS. Major depresyon riski taşıyan bireylerde duygu düzenleme güçlüklerinin nöral izdüşümleri. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2013, İzmir, Sözel Bildiri.

Bilgi MM, Vardar R, Yıldırım E, Veznedaroğlu B, Bor S. Gastroözofageal Reflü Hastalığı Alt Gruplarında Psikiyatrik Hastalıkların Sıklığı. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2013, Antalya, Sözel Bildiri.