Passion For Discovering The Truth!

Sözel sunumlar

Türkiye Psikiyatri Derneği 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi; Kasım 2014 Antalya; “Şizofreni Hastalarının Lateral Ventrikül Hacimlerinin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi ve Alt Tiplerin Etkisinin İncelenmesi”

Türkiye Psikiyatri Derneği 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi; Bursa 2012; “Bipolar Tip 1 Bozuklukta Hastalık gelişimi Açısından Riskli ve Hastalıktan Koruyucu Beyin Bölgeleri: Bir VBM çalışması”

15. Bahar Sempozyumu- Nisan 2011 Antalya; “Eksiklik Sendromu Gösteren ve Göstermeyen Şizofreni Hastalarında Gri Madde Değişiklikleri”

47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2011, Antalya; “Depresyonda Hipokampus Alt Bölgelerinin Değişimi 5 Yıllık İzlem Çalışması”

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Ekim 2010 İzmir; “Depresif Kadın Hastalarda Olumlu ve Olumsuz Emosyonel Uyaranlara Verilen Yanıtların Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması”

45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ekim 2009, Ankara ; “İlaç Kullanmayan Depresyon Hastalarinda 5-HTTLPR Polimorfizmi İle Hipokampus Hacimlerinin İlişkisi”

Bilgi MM, Özalay Ö, Kitiş Ö, Eker MÇ, Ozan E, Eker Ö, Şimşek F, Işıklı S, Gönül AS. İlk epizod depresyon hastalarında azalmış frontal lob hacimleri. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi – 2009, Ankara, Ödüle Aday Sözel bildiri.

Bilgi MM, Şimşek F, Tunay Ş, Gönül AS. Mizaç ve karakter envanteri ile değerlendirilen mizaç bileşenlerinin beyindeki yapısal izdüşümleri. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2012, Bursa, Ödüle Aday Sözel Bildiri.

Şimşek F, Eker MÇ, Işıklı S, Çınar C, Bilgi MM, Kitiş Ö, Gönül AS. Bipolar bozuklukta beyinde hastalıktan koruyucu ve hastalık açısından riskli bölgeler: bipolar tip 1 bozukluklu bireyler, sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırıldığı voksel tabanlı bir magnetik rezonans görüntüleme çalışması. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2012, Bursa, Ödüle Aday Sözel Bildiri.

Aksoy B, Şimşek F, Bilgi MM, Tunay Ş, Gönül AS. Major depresyon riski taşıyan bireylerde duygu düzenleme güçlüklerinin nöral izdüşümleri. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2013, İzmir, Sözel Bildiri.

Bilgi MM, Vardar R, Yıldırım E, Veznedaroğlu B, Bor S. Gastroözofageal Reflü Hastalığı Alt Gruplarında Psikiyatrik Hastalıkların Sıklığı. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2013, Antalya, Sözel Bildiri.

    önceki yazı

    Poster sunumları

    sonraki yazı

    OBZ-Karar Verme