Address

Contact Information

Dr.Arş.Gör. Aslıhan Demir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı