Sosyal Destek ve Duygu Değişimi Konulu Yeni Makalemiz Yayına Hazır

Sosyal Destek ve Duygu Değişimi Konulu Yeni Makalemiz Yayına Hazır

20 Feb 2021

Yeni Çalışmamızda sosyal desteğin varlığının veya yokluğunun oluşturduğu duygu değişikliklerini fMRI sinyalleri vasıtasıyla tespit ediyoruz.

Çalışmadan sosyal destekle ilgili duygusal değişiklikleri incelemek için fMRI kullanılması ve fMRI sinyalleri üzerinden duygu durum değişikliklerinin otomatik tespit edilmesi amaçlanmıştır. Klinik çalışmalar, özellikle zorlu durumlarda sosyal destek kaybının veya dışlamanın ruhsal hastalıklara karşı savunmasızlığı artırdığını göstermiştir. Bunun tersine, sosyal desteğin varlığı ise stres ve depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi zihinsel hastalıklara karşı dayanıklılığı artırmaktadır. Bu nedenle, farklı Sosyal destek seviyelerinde ve özellikle sosyal desteğin kaybındaki duygu değişimlerinin tespit edilebilmesi nörofizyolojik mekanizmaların anlaşılabilmesi bakımından da oldukça önemlidir.  Bu amaçla geliştirilen sistemde elde edilen sonuçlar fMRI sinyallerindeki duygu değişimlerinin yüksek oranda doğrulukla otomatik olarak tespit edilebildiğini göstermiştir. fMRI’dan elde edilen sinyaller sosyal desteğin altında yatan mekanizmaların aydınlatılmasında oldukça yararlı olsa da kullanılan yöntem sinyallerin tespitini  saptamada zorlanıyordu. Bu sebeple de 3 fazlı bir tespit sistemi dizayn edildi. Bu sayede çekim sırasında ortaya çıkan görüntü kalitesi düşüklüğünün önüne geçilmiş oldu. Yapılan bu çalışma sürmekte olan sosyal nörobilim araştırmaları için yeni bir bakış açısı kazandırmaya devam ediyor.

Dergi : IEEE Transactions of Affective Computing

Yayınlanacak makalemizi buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.