Address

Contact Information

Email: cagdas.eker@socatlab.com

Prof.Dr. Mehmet Çağdaş Eker

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı