SoCATLab Ve YENİ YILIN İLK ÇALIŞMASI

SoCATLab Ve YENİ YILIN İLK ÇALIŞMASI

6 Feb 2021

Socat ekibi 2021’de de depresyon çalışmalarına devam ediyor.Çalışmada,ailesel depresyon öyküsü olan ve bu açıdan yüksek riske sahip kişilerin depresyona dayanıklılıkla ilişkili beyin bölgelerinin tanımlanması amaçlandı.

Annesinde depresyon öyküsü olan 59 genç kadın değerlendirildi.İçlerinde 29’unun depresyon geçmişi yokken (yüksek riskli grup);30 tanesi ise en az bir kez depresyon geçirmişti(depresif grup).

Grupların beyin yapıları incelendiğinde,daha önce depresyon geçirmemiş grupta olanlarda daha büyük bir amigdala hacmi ile karşılaşıldı. Ayrıca yine bu grupta beynin sol temporal ucunda daha fazla gri madde tespit edildi. Bu bölgelerdeki artmış gri madde hacminin, yüksek riskli olan kadınlarda depresyon görülmesini önleyebileceği görüldü.

Uluslararası alanda saygın bir bilimsel dergi olan Brain Structre & Function’da yayınlanan yazıya https://link.springer.com/article/10.1007/s00429-021-02215-w linkinden ulaşabilirsiniz.