Yaşlı Bireylerin Yıllar İçinde Oluşabilecek Bilişsel Kaybını Öngören Yeni Bir Yöntem Bulundu

Yaşlı Bireylerin Yıllar İçinde Oluşabilecek Bilişsel Kaybını Öngören Yeni Bir Yöntem Bulundu

Alzheimer Hastalığı; bilişsel işlevlerin normal olduğu semptomsuz evre, hafif bilişsel bozukluk evresi ve demans olmak üzere üç evreye ayrılmıştır. İlk aşamada hiçbir bilişsel semptom bulunmazken ikinci evre olan hafif bilişsel bozukluk evresinde bellek bozuklukları ortaya çıkar.

Bilişsel işlevlerin normal olduğu dönemde bile beyin omurilik sıvısında ve Pet taramasında anormallikler gözükebilir. Fakat bu bozuklukların tespiti için kullanılan yöntemlerin tehlikeli ve yüksek maliyetli olması sebebiyle kullanımları çok nadirdir. Bu sebeplerle bilişsel testlerdeki değişikliklerin  ve semptomların ortaya çıkmasından önce ; hafif bilişsel bozukluğun riskini öngören ve ilerlemesini takip etmeyi sağlayan “kullanılabilir nörobelirteçler" yakın bir döneme kadar eksikti.

Kentucky Üniversitesi’nde yaşlı bireylerin 10 yıl boyunca değerlendirilmeleri sonucunda ortaya konan ve beyinde gerçekleşecek hafif bilişsel bozukluğu öngörebilen belirteç bilim dünyasında heyecan uyandırdı. Projenin başındaki Yang Jiang, ekibi ile beraber geniş bir katılımcı grubunda eş zamanlı EEG çekimiyle bellek performansını yıllar boyunca değerlendirdi. Bu deneyler sırasında, çalışma belleği aktifken yapılan sol frontaldeki ölçümlerin,  yaşlı bireylerin hafif bilişsel bozukluk riskini belirlemede etkili olduğu gösterildi. Girişimsel olmayan, güvenilir, kolay uygulanan ve maliyeti düşük bu belirteç, özellikle yaşlılarda bilişsel işlevlerdeki kaybı erkenden göstermede umut vaat ediyor.

Categories: Alzheimer
Tagged: