Bazı Kişilik Tipleri Karantinaya Daha Rahat Uyum Sağlıyor

Bazı Kişilik Tipleri Karantinaya Daha Rahat Uyum Sağlıyor

Günümüzde hala pek çok psikoloji araştırmasında kullanılan kişilik kuramına göre 5 büyük kişilik tipi vardır. Bu kişilik tipleri dışadönüklük, nevrotiklik, uyumluluk, deneyime açıklık ve sorumluluk olarak sıralanır.

Uluslararası bir psikolog ekibi, 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında insanların davranışlarını ve başkalarının davranışlarına ilişkin algılarını değerlendiren dünya çapında bir ankete verilen yanıtları analiz etti. Bu tarihler COVID-19 salgınının birçok ülkede giderek hızlandığı bir dönemi kapsıyor. 55 ülkede 101.000’den fazla katılımcının yanıtlarına bakan araştırmacılar, aynı zamanda, karantinaya yönelik hükümet politikasının ve evde kalma önlemlerinin ne kadar katı olduğunu da değerlendirdiler. Bu önemlerin başlıcaları okul ve işyeri kapatmaları, halkın toplanmasına neden olan olaylar, toplu taşımanın askıya alınması ve ülke içi ya da uluslararası seyahat üzerindeki kısıtlamalar. Cambridge Üniversitesi’nden baş araştırmacı Friedrich Götz, “Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, hükümet politikalarının daha katı olduğu alanlarda, insanların karantinada kalma olasılığı daha yüksekti" diyor. Ancak anketin gösterdiği tek şey bu değil. Katılımcılar ayrıca kişilik tiplerini ölçmek için tasarlanmış bir dizi soruyu da yanıtladı. Böylece kişilik tiplerinin karantinaya kalmada etkisi de ortaya çıkmış oldu.

İlk çıkan sonuçlara göre deneyime açıklık, sorumluluk, uyumluluk ve nevrotiklik konularında daha yüksek puanlar karantinaya daha iyi bir şekilde uyum sağlama oranlarını öngörüyor. Araştırmacılar, diğer yandan, çeşitli karantina önlemleri uygulanırken, dışa dönüklerin evde kalma olasılıklarının önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldu. Götz, “Dışadönükler girişken ve sosyaldirler ve özellikle evde mahsur kalmak ve diğer insanları görmemek onlar için çok zor oldu" açıklamasında bulundu. “Karantina kurallarını büyük olasılıkla ihlal ediyorlardı ve Mart-Nisan aylarında diğer kişilik tiplerinden olan insanlara göre daha az evde kaldılar." Sonuçlar, diğer kişilik tiplerinin kısıtlamaları benimseme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Götz, “Nevrotik insanlar bu virüsün tehlikeli olduğuna erken karar vermişlerdi ve evde kalıyorlardı" diyor. Benzer şekilde, yeniliğie açıklıkta yüksek puan alan insanlar karantina yanlısı içgüdülere sahipti. Bu durum “Yeniliğe açıklıkta daha yüksek puan alan bireyler genellikle yeni bilgi aramaya daha isteklidir ve değişen durumlara uyum sağlamada daha hızlıdır, bu nedenle evde kalmayı değişik bir deneyim olarak görüp sahiplendiler" şeklinde yorumlandı. Buna karşılık, yeniliğe açıklık ve nevrotiklik puanları düşük olan insanlar, karantina önlemleri sırasında evde kalmama eğilimi sergilediler, ancak araştırmacılar, hükümet önlemleri daha kısıtlayıcı hale geldiğinde bu eğilimin azaldığını buldular.

Son olarak araştırmacılar karantina önlemlerinin virüsün yayılmasını önleme konusunda etkili olduğunu söyleseler de kişilik özelliklerinin de virüsün yayılmasını durdurmak için göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyorlar.

Categories: Alzheimer
Tagged: