Demans Kırsal Kesimlerde Daha Yaygın Olabilir

Demans Kırsal Kesimlerde Daha Yaygın Olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, genel olarak yaşlılar arasında zihinsel zayıflama ve demans oranları eskisi kadar korkutucu rakamlara sahip değilken, kırsal kesimlerde rakamlar eskisi kadar korkutucu olmaya devam ediyor. Araştırma için araştırmacılar 2000 ve 2010 yılları arasında toplanmış 55 yaş ve üstü 16.000’den fazla kişinin verilerini analiz ettiler. 2000 yılında demans içermeyen zihinsel gerileme oranları kırsal kesimlerde %20 iken kentlerde %16’ydı. Demans oranları ise kırsal kesimlerde %7’nin biraz üzerindeyken kentlerde ise %5,4’ü buluyordu. 2010 yılının verileri incelendiğinde, her iki durumda da oranlar azalırken, kırsal kesimlerin oranları şehirlerden daha yüksek kalmaya devam etti. Demans oranı, kırsal kesimlerde %16.5, şehirlerde ise %15’in biraz altındaydı. Demans oranları ise kırsal kesimlerde %5’e düşerken, kentlerde %4.4’e geriledi. Çalışma 12 Aralık tarihinde American Journal of Preventive Medicine’de yayınlandı.

Rand Corp.’un kıdemli araştırmacısı Regina Shih: “bunamanın görülme sıklığının, 2050 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor” dedi. Shih, “Bu, kırsal ve kentsel farklılıkların yarattığı koşulların kırsal kesimdeki yaşlılarda demans için daha yüksek risk olduğunu bildiren ilk çalışmadır. Elde edilen veriler yorumlandığında eğitim düzeyi; zihinsel düşüş ve bunama için bir başka önemli risk faktörü olarak bulunmuştur.” dedi. Çalışmanın baş araştırmacısı Margaret Weden, “Kırsal kesimde yaşayan yetişkinlerin bilişsel [zihinsel] işlevlerini, lise mezuniyet oranlarıyla ilişkilendiren bulgularımız, eğitim yatırımlarının halk sağlığını doğrudan etkileyebileceğinin yeni bir örneğini ortaya koyuyor” dedi. Shih son olarak: “Kırsal topluluklarda yaşayan insanlar kentsel topluluklardan daha hızlı yaşlanıyor ve bu toplulukların daha fazla sağlık hizmeti alması gerekirken sağlık sistemine ulaşmada yaşadıkları zorluklar göz önüne alındığında, bu araştırmanın kırsal kesimdeki yaşlıların sağlık ihtiyacı üzerinde ışık tuttuğunu umuyoruz. Demans onlar için daha büyük bir risk.” diyerek sözlerini tamamladı.

Categories: Alzheimer