Depresyon, Beynin Yaşlanmasını Hızlandırıyor

Depresyon, Beynin Yaşlanmasını Hızlandırıyor

Sussex Üniversitesi’ndeki psikologlar, depresyon ile beynin yaşlama hızın artması arasında bir bağlantı ortaya koydu. Bilim adamları daha önce depresyon veya anksiyete yaşayan kişilerin ilerleyen yaşamlarında demans ve Alzheimer riskinin arttığını daha önce bildirmiş olsalar da, bu çalışma depresyonun genel bilişsel işlevdeki düşüş üzerindeki etkisine dair kapsamlı kanıtlar sunan ilk çalışmadır.

Araştırmacılar, Psychological Medicine Dergisi’nde 24 Mayıs’ta yayımlanan çalışma için, kognitif fonksiyon ile depresyon veya anksiyeteye bağlı azalma arasındaki bağlantıya odaklanarak 34 çalışmanın sistematik derlemesini gerçekleştirdi. 71.000’den fazla katılımcının verisi birleştirildi ve gözden geçirildi. Depresyon belirtileri ile başvuranların yanı sıra klinik olarak depresyon tanısı konmuş olan kişiler de dahil olmak üzere tüm katılımcıların analizi yapıldı. Çalışma depresyonu olan kişilerin, yaşlı erişkinlerde bilişsel durumun depresyon olmayanlara göre daha büyük bir düşüş yaşadığını ortaya koymuştur. Demans ve Alzheimer’ın belirtilerinin çıkmasından birkaç on yıl önce elde edilebilecek bu veriler demans tanısı konma standartlarını değiştirebilir.

Sussex Üniversitesi’ndeki EDGE (Çevre, Gelişim, Genetik ve Psikoloji ve Psikiyatri’de Genetik ve Epigenetik) Laboratuvarı’ndan Dr. Darya Gaysina ve Amber John’un bu çalışmanın baş yazarları. Beyni korumak için zihinsel sağlığın desteklenmesinin önemi hakkında şunları söylüyorlar: “Bu çalışma büyük önem taşımaktadır. Nüfuslarımız hızlı bir şekilde yaşlanmakta ve bilişsel yeteneklerin azalması ve Alzheimer ile birlikte yaşayan insanların sayısının önümüzdeki otuz yılda önemli ölçüde artması beklenmektedir. Yaşlı erişkinlerimizin ruhsal sağlığını korumak ve daha sonraki yaşamda beyin işlevi kayıplarını önlemek için depresyon ve anksiyete yaşayanlara güçlü destek hizmetleri sağlamak zorundayız.” diyerek bu iki bilim adamı çalışmanın öneminin altını çizdi.

Categories: Alzheimer