REM Uykusunun Azlığı Alzheimer’ı Tetikleyebilir

REM Uykusunun Azlığı Alzheimer’ı Tetikleyebilir

Derin uykuda, hızlı göz hareketi (REM) aşamasında daha az zaman harcayan insanların, daha iyi kalitede uyku çeken bireylere göre bunama olasılığı daha yüksek olabilir. Demans hastaları sıklıkla uyku güçlüğü çekerler. Araştırmacılar, mevcut çalışmada, demans yaşamayan 60 yaş ve üstündeki 321 yetişkinin gece uyku çalışmalarından elde edilen verileri inceledi. Ortalama 12 yıllık izlemin ardından, 32 kişi demans geliştirdi.

Araştırmacıların yaptığı çalışmalar Neurology dergisinde yayınlandı ve REM uykusunda geçirilen zamandaki her yüzde azalma, demans riskinde% 9’luk bir artış ile ilişkilendirildi. Avustralya’daki Swinburne Üniversitesi’nden Matthew Pase, “Uyku ve demans arasında bir ilişki gözlemliyoruz ancak azaltılmış REM’in demansa neden olup olmadığını belirleyemiyoruz” dedi. Araştırmaya Boston Üniversitesi’ndeki Framingham Kalp Bölümü’nün bir parçası olarak katkıda bulunan Pase, “REM uykusunun artırılmasının demans riskini azaltıp azaltmadığıyla ilgili şüphelerimiz belirsizliğini koruyor” dedi. Ancak iyi kalitede uyku, genel sağlık ve esenlik için açıkça önemlidir ve ortaya çıkan resim, uyku ve bunamanın birbirini etkileyebileceğini göstermektedir.“

Genel olarak, çalışma katılımcıları uyku analizinin bulduğu REM uykusunda uyku sürelerinin yaklaşık yüzde 20’sini geçirdi. Ancak demans geliştirmeye devam eden insanların alt kümesi uyku süresinin yalnızca yüzde 17’sini REM uykusunda geçirdi. Mevcut çalışmada bulunan demans olgularının tamamında yüzde 25’i ilk 6.6 yıllık takipte ortaya çıkmıştır. Bunların toplamı demansın en yaygın biçimi olan Alzheimer hastalığının 24 örneğini içeriyordu. Azalan REM, hem Alzheimer hem de diğer demans olgularında benzer artışlarla ilişkiliydi. Araştırmacılar aynı zamanda uyku gecikmesi olarak bilinen duruma veya uykuya dalmak için ne kadar zaman aldığına da baktılar ve demans gelişme riski ile alakalı olmadığını buldular.

Kaiser Permanente Washington’daki araştırma başkan yardımcısı ve Seattle’daki Washington Üniversitesi’nden profesör olan Dr. Eric Larson, çalışma küçük ve sonuçların büyük gruplardaki araştırmalarla doğrulanması gerektiğini söyledi. Ancak bu, insanların REM uykusunun önemini görmezden gelmesi gerektiği anlamına gelmiyor.

Categories: Alzheimer